A+ A A-

Последователни незначителни изменения на курса и (или) скоростта

  • Прилагано правило/а: Правило 8 (Действия за предпазване от сблъскване)
  • Прилагане на правилото/ата и коментари: В съответствие с правило (8) (b) всяко изменение на курса и (или) скоростта, което се предприема за предпазване от сблъскване, ако позволяват обстоятелствата на случая, трябва да бъде достатъчно голямо, за да се забележи лесно от другия кораб, който извършва зрително или радиолокационно наблюдение.
    В съответствие с правило (8) (b) последователни незначителни изменения на курса и (или) скоростта трябва да се избягват.
    Коментари:
    Малки промени на курса и (или) скоростта не са лесно забележими за други кораби, докато ъгълът, под който се вижда кораба през деня и ъгълът, под който се вижда ходовата светлина през нощта не могат да се различават от първоначалното положение преди незначителното изменение на курса. В тази ситуация, другият кораб ще има неяснота дали вие сте предприели действия или не.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Improve your Maritime English, assess your level of knowledge and obtain a completion certificate
for free!
ENTER

Prac-MARENG
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.