A+ A A-

Sprememba smeri in/ali hitrosti plovbe

  • Pravila za uporabo: Pravilo 8 (Ravnanje za izognitev trčenju )
  • Uporaba pravil s komentarji: V skladu z odstavkom (b) Pravila 8 (Ravnanje za izognitev trčenju ); vsaka sprememba smeri in/ali hitrosti, za izognitev trčenju, mora biti, če le to okoliščine dopuščajo, dovolj velika, da jo drugo plovilo, ki opazuje s prostim očesom ali z radarjem, lahko takoj opazi.
    V skladu z odstavkom (b) Pravila 8 (Ravnanje za izognitev trčenju ); izogibati se je treba zaporednim majhnim spremembam smeri in/ali hitrosti.
    Komentar:
    Majhne spremembe smeri in/ali hitrosti plovbe druga plovila težko opazijo, saj se pogled na plovilo podnevi ali ponoči pred in po spremembi hitrosti ali/in smeri, ne spremeni bistveno. V takšnih situacijah druga plovila ne morejo z gotovostjo oceniti, ali je prvo plovilo ukrepalo ali ne.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Improve your Maritime English, assess your level of knowledge and obtain a completion certificate
for free!
ENTER

Prac-MARENG
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.