A+ A A-

Кораб, зает с риболов, но не с тралене, когато риболовните прибори се разпростират на повече от 150 m хоризонтално от кораба, когато не е на ход - светлини

 • Описание на сценария: Тип кораб: Кораб, зает с риболов, но не с тралене, когато риболовните прибори се разпростират на повече от 150 m хоризонтално от кораба, когато не е на ход
  Част от денонощието: от залез до изгрев слънце и ограничена видимост
 • Прилагано правило/а: Правило 26 Риболовни кораби
 • Прилагане на правилото/ата и коментари: В съответствие с Правило 26 (a) Кораб, зает с риболов, когато е на ход или на котва, трябва да показва светлините и знаците, предписани от това правило.
  В съответствие с Правило 26 (c) Кораб, зает с риболов, с изключение на корабите, заети с тралене, трябва да показва:
  (i) две кръгововидими светлини, разположени във вертикална линия, от които горната е червена, а долната - бяла;
  (ii) бяла кръгововидима светлина;
 • Позиции на светлините:

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Improve your Maritime English, assess your level of knowledge and obtain a completion certificate
for free!
ENTER

Prac-MARENG
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.