A+ A A-

Uporaba luči med sončnim zahodom in sončnim vzhodom

  • Opis scenarija: Vidljivost: dobra
    Čas: od sončnega zahoda do sončnega vzhoda
  • Pravila za uporabo: Pravilo 20 (Uporaba)
  • Uporaba pravil s komentarji: V skladu z odstavkom (b) Pravila 20 (Uporaba); pravila, ki se nanašajo na luči, veljajo od sončnega zahoda do sončnega vzhoda. V tem času ni dovoljeno imeti prižganih drugih luči, razen tistih, ki jih ni mogoče zamenjati z lučmi, predpisanimi v teh Pravilih, ki ne vplivajo na vidnost ali značilnost luči, predpisanih v teh Pravilih, in ki ne ovirajo ustreznega opazovanja.
    V skladu z odstavkom (e) Pravila 20 (Uporaba); luči, ki so navedena v teh Pravilih, morajo biti v skladu z določili v Aneksu I k tem Pravilom.
  • Video:

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Improve your Maritime English, assess your level of knowledge and obtain a completion certificate
for free!
ENTER

Prac-MARENG
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.