A+ A A-

Uporaba luči pri zmanjšani vidljivosti

  • Opis scenarija: Vidljivost: zmanjšana
    Čas: od sončnega vzhoda do sončnega zahoda
  • Pravila za uporabo: Pravilo 20 (Uporaba)
  • Uporaba pravil s komentarji: V skladu z odstavkom (c) Pravila 20 (Uporaba); luči, ki so predpisane v teh Pravilih, če jih plovilo ima, je treba uporabljati tudi od sončnega vzhoda do sončnega zahoda pri zmanjšani vidljivosti in v drugih primerih, ko je to potrebno.
    V skladu z odstavkom (e) Pravila 20 (Uporaba); luči, ki so navedena v teh Pravilih, morajo biti v skladu z določili v Aneksu I k tem Pravilom.
  • Video:

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Improve your Maritime English, assess your level of knowledge and obtain a completion certificate
for free!
ENTER

Prac-MARENG
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.