A+ A A-

Plovilo, nesposobno za manevriranje

  • Pravila za uporabo: Pravilo 3 (Pomen izrazov)
  • Uporaba pravil s komentarji: V skladu z odstavkom (f) Pravila 3 (Pomen izrazov); "plovilo, nesposobno za manevriranje " pomeni plovilo, ki je zaradi posebnih okoliščin nesposobno manevrirati v skladu s Pravili in se zato ne more umakniti s poti drugemu plovilu.
    Komentar:
    Posebne okoliščine so: okvara mehanizma za manevriranje, okvara motorja, okvara sistema za električno napajanje, požar, vdor vode, nenadzorovano premikanje tovora in težave s stabilnostjo.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Improve your Maritime English, assess your level of knowledge and obtain a completion certificate
for free!
ENTER

Prac-MARENG
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.