A+ A A-

Plovilo z omejeno sposobnostjo manevriranja

 • Pravila za uporabo: Pravilo 3 (Pomen izrazov)
 • Uporaba pravil s komentarji: V skladu z odstavkom (g) Pravila 3 (Pomen izrazov); "plovilo z omejeno sposobnostjo manevriranja " pomeni plovilo, ki ima zaradi narave dela omejeno sposobnost manevriranja v skladu s temi Pravili in se zato ne more umakniti s poti drugemu plovilu
  V skladu z odstavkom (g) Pravila 3 (Pomen izrazov); izraz "plovilo z omejeno sposobnostjo manevriranja " vključuje, toda ni omejen le na:
  (i) plovilo, ki je namenjeno polaganju, vzdrževanju ali dviganju navigacijskih znamenj, podvodnih kablov ali cevovodov;
  (ii) plovilo, ki je namenjeno poglabljanju, opravljanju podvodnih raziskav ali del;
  (iii) plovilo, ki je namenjeno oskrbovanju ali premeščanju oseb, zalog ali tovora med plovbo;
  (iv) plovilo, ki je namenjeno vzletanju ali pristajanju letal;
  (v) plovilo, ki je namenjeno odstranjevanju min;
  (vi) plovilo, ki vleče, ko je sposobnost spremembe smeri plovila, ki vleče in vlečenega sestava, zelo omejena.
 • Slika: Slika

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Improve your Maritime English, assess your level of knowledge and obtain a completion certificate
for free!
ENTER

Prac-MARENG
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.