A+ A A-

Plovilo A vidi plovilo B na svoji desni strani (premčni kot 054° desno)

 • Opis scenarija: Plovilo A: plovilo na mehanski pogon
  Plovilo B: plovilo na mehanski pogon
  Področje plovbe: odprto morje
  Vidljivost: dobra (plovili vidita druga drugo)
  Smeri plovil A in B se križata tako, da obstaja nevarnost trčenja
  Plovilo A vidi plovilo B na svoji desni strani (premčni kot 054° desno)
 • Pravila za uporabo: Pravilo 15 (Križanje smeri)
 • Uporaba pravil s komentarji: V skladu s Pravilom 15 (Križanje smeri); kadar se smeri plovil na mehanski pogon križata tako, da obstaja nevarnost trčenja, se umakne s poti tisto (plovilo A), ki vidi drugo plovilo (plovilo B) na svoji desni strani.
  V skladu s Pravilom 15 (Križanje smeri); plovilo A, če je to mogoče, ne sme prekrižati smeri pred premcem plovila B.
  Komentar:
  Šteje se, da se smeri plovil križata, kadar se plovilo približuje drugemu plovilu iz smeri od premca do 112,5° na katerikoli strani plovila razen, ko se plovili približujeta iz nasprotnih smeri ali skoraj nasprotnih smeri.
  Pri križanju smeri lahko plovilo ponoči vidi zeleno ali rdečo bočno luč in jamborno luč oziroma jamborne luči drugega plovila.
 • Pogled iz ptičje perspektive:

  © Transas Marine International

 • Pogled iz komandnega mosta (s plovila A):

  © Transas Marine International

 • Radarska slika (na plovilu A):

  © Transas Marine International

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Improve your Maritime English, assess your level of knowledge and obtain a completion certificate
for free!
ENTER

Prac-MARENG
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.