A+ A A-

Dolžina in širina

  • Pravila za uporabo: Pravilo 3 (Pomen izrazov)
  • Uporaba pravil s komentarji: V skladu z odstavkom (j) Pravila 3 (Pomen izrazov); "dolžina" in "širina" plovila pomenita njegovo dolžino čez vse in njegovo največjo širino.
    Komentar:
    "Dolžina čez vse" oziroma "Length overall" (LOA) je dolžina plovila merjena med njegovima skrajnima točkama na premcu in krmi.
    "Širina" oziroma "Breadth" (B) je širina plovila na njegovem najširšem delu.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Improve your Maritime English, assess your level of knowledge and obtain a completion certificate
for free!
ENTER

Prac-MARENG
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.