A+ A A-

Ses duyumu ile bir başka teknenin var olduğunu saptayan bir teknenin alması gereken davranış/ hareket

  • Senaryonun açıklanması/tanıtımı/anlatımı: Görüş: Kısıtlı ( Tekneler birbirlerinin görüş alanı içersinde değiller)
    Tekne sesli işaretler yardımı ile bir başka teknenin varlığını saptamaktadır.
  • Uygulanacak kural (kurallar): Kural 19 (Kısıtlı görüş koşullarında teknelerin davranışları)
    Kural 35 (Kısıtlı görüş hallerinde verilecek ses işaretleri)
  • Kuralın (kuralların) uygulanması ve yorumlar: Kural 19 (Kısıtlı görüş koşullarında teknelerin davranışları) (e) uyarınca, Çatışma tehlikesinin var olmadığının saptandığı haller hariç, kendi kemere doğrultusunun ön tarafında başka bir teknenin sis işaretini duyan veya kemere doğrultusu önünde bulunan bir tekne ile yakın düşme durumlarından kaçınamayan bir tekne hızını rotasını koruyabileceği alt düzeye indirecektir. Böyle bir tekne çatışma tehlikesi geçinceye kadar üzerindeki bütün yolu kesecek ve her durumda çok dikkatle seyir edecektir
    Kural 35 (Kısıtlı görüş hallerinde verilecek ses işaretleri) uyarınca da, konu tekne görüş şartları kısıtlı olan bir alan içinde veya yakınında, gece veya gündüz, bu Kuralda belirtilen işaretlerin tümünü olduğu gibi kullanacaktır.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Bu proje Avrupa Komisyonu mali desteği ile finanse edilmiştir. Bu yayım sadece yazarın görüşlerini yansıtmaktadır. Komisyon hiçbir şekilde buradaki bilginin /enformasyonun kullanımından sorumlu tutulamaz.