A+ A A-

Aneks II - Dodatni signali za plovila, ki ribarijo v neposredni bližini

1. Splošna določila

V nadaljevanju navedene luči, če so uporabljene v skladu z odstavkom (d) Pravila 26, morajo biti postavljene na najbolj vidno mesto. Postavljene morajo biti vsaj 0,9 m narazen, toda nižje kot luči predpisane v točki (i) odstavka (b) in točki (i) odstavka (c) Pravila 26. Luči morajo biti vidne v celotnem obzornem loku na razdalji vsaj 1 milje, toda na manjši razdalji kot luči, ki jih za plovila, ki ribarijo, predpisujejo ta Pravila.

2. Signali za plovila, ki ribarijo z vlečnimi mrežami

(a) Plovila, dolžine 20 m ali več, ki ribarijo s pridnenimi ali pelagičnimi vlečnimi mrežami, morajo uporabljati naslednje luči:

(i) med polaganjem mrež:

dve beli luči, postavljeni navpično ena nad drugo;

(ii) med vlečenjem mrež:

eno belo luč navpično nad eno rdečo lučjo;

(iii) kadar se mreža zaplete v oviro:

dve rdeči luči, postavljeni navpično ena nad drugo.

(b) Vsako plovilo, dolžine 20 m ali več, ki ribari z vlečnimi mrežami v paru skupaj z drugim plovilomi, mora uporabiti naslednje luči:

(i) ponoči iskalno luč usmerjeno naprej in v smeri drugega plovila, s katerim ribari v paru;

(ii) kadar polaga ali vleče mreže ali kadar se mreže zapletejo v oviro, luči predpisane v odstavku (a) poglavja 2 tega aneksa.

(c) Plovilo, dolžine manj kot 20 m, ki ribari s pridnenimi ali pelagičnimi vlečnimi mrežami, ali ki ribari v paru, lahko ustrezno uporablja luči, kot je predpisano v odstavku (a) ali (b) tega poglavja.

3. Signali za plovila, ki ribarijo z zapornimi plavaricami

Plovila, ki ribarijo z zapornimi plavaricami, lahko uporabljajo dve rumeni luči, postavljeni navpično ena nad drugo. Te luči morajo utripati izmenično vsako sekundo, pri čemer sta čas osvetlitve in čas zatemnitve enaka. Te luči lahko plovilo uporablja samo v primeru, kadar ga ovira njegova ribiška oprema.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Improve your Maritime English, assess your level of knowledge and obtain a completion certificate
for free!
ENTER

Prac-MARENG
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.