A+ A A-

Aneks IV - Signali plovila v stiski

1. Za izražanje stiske na morju in potrebe po pomoči se uporabljajo naslednji signali, ki se jih lahko uporablja sočasno ali ločeno:

(a) strel s strelnim orožjem ali kakšen drug eksploziven signal, izstreljen v časovnih presledkih približno ene minute;
(b) nepretrgan zvok s kakršnokoli napravo za oddajanje signala v megli;
(c) rakete ali petarde, ki mečejo rdeče zvezdice, izstreljene druga za drugo v kratkih časovnih presledkih;
(d) radiotelegrafski ali kakršenkoli drug signal, sestavljen iz znakov ··· --- ··· (SOS) v Morsejevi abecedi;
(e) radiotelefonski signal, ki vsebuje izgovorjeno besedo »Mayday«;
(f) signal za plovilo v stiski N.C., določen v Mednarodnem signalnem kodeksu;
(g) signal, ki ga sestavljata štirikotna zastava in krogla ali krogli podoben predmet, ki je postavljen nad ali pod zastavo;
(h) plamene na plovilu (na primer goreči sod s katranom, oljem itd.);
(i) raketo s padalom ali ročno baklo, ki oddaja rdečo svetlobo;
(j) dimni signal oranžne barve;
(k) počasno ponavljajoče se dvigovanje in spuščanje iztegnjenih rok;
(l) klic v stiski s pomočjo digitalnega selektivnega klica (DSC) na:

(i) VHF kanalu 70; ali
(ii) MF/HF frekvencah 2187.5 kHZ, 8414.5 kHZ, 4207.5 kHZ, 6312 kHZ, 12577 kHZ ali 16804.5 kHZ;

(m) klic v stiski, oddan s plovila na kopno, s pomočjo Inmarsat-a ali naprave drugega ponudnika mobilnih satelitskih storitev;
(n) signal, oddan z radijsko bojo za oddajanje pozicije v stiski;
(o) odobreni signali, oddani preko radiokomunikacijskih sistemov, vključno z radarskimi transponderji na rešilnih čolnih.

2. Uporaba kateregakoli izmed zgoraj navedenih signalov, razen za namen opozarjanja na stisko in potrebo po pomoči, kakor tudi uporaba drugih signalov, ki bi jih bilo mogoče zamenjati s katerim od zgoraj navedenih, je prepovedana.

3. Upoštevati je potrebno ustrezna določila Mednarodnega signalnega kodeksa, določila v zvezku III Mednarodnega priročnika za iskanje in reševanje v zraku in na morju in naslednja signala:

(a) kos oranžnega platna s črnim štirikotnikom ali krogom ali drugim ustreznim znamenjem (za identifikacijo iz zraka);
(b) obarvan madež na vodi.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Improve your Maritime English, assess your level of knowledge and obtain a completion certificate
for free!
ENTER

Prac-MARENG
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.