A+ A A-

Ek IV - Tehlike işaretleri

1.Aşağıda gösterilen işaretler/ sinyaller ister birlikte isterse bağımsız olarak yalnız başlarına kullanıldıklarında tehlikeli bir durumu ve yardım ihtiyacı olduğunu belirtirler;

(a) Yaklaşık birer dakika aralıklı bir tabanca atışı yada patlayıcı fişekler ile verilen işaretler

(b) Sis varlığını belirtir herhangi bir işaretin sürekli / kesintisiz sesli verilmesini sağlıyacak işaret

(c) Kısa süreli, aralıklı roket yada mermilerin, kırmızı renkli saçmalarla ayrı ayrı atılmaları ile gösterilen işaretler

(d) (SOS) –Morse kodlaması kapsamında ( ... --- ...) formatında oluşturulan mesajları gönderebilecek mors kodlu işaretler

(e) “MAYDAY”- tehlike mesajını iletebilecek telsiz- muhabere mesajı

(f) N.C formatında gösterilen uluslararası Tehlike Kodlama Sinyali

(g) Kare bir flama, üzerinde yada altında bir küre/ top yada küre/ top benzeri bir cismi gösteren bir işaret

(h) (Yanmakta olan bir katran yada yağ varili gibi.....) Gemiden verilebilinecek alev kaynaklı bir işaret

(i) Roket atımlı bir fişekli paraşüt yada eldeki alevli bir fişekle verilebilinecek kırmızı renk aydınlatma işareti

(j) Portakal- renkli duman verebilecek bir duman işareti

(k) Yana uzatılmış kollarla , yavaşca ve sürekli kolların yukarı ve aşağı indirilmesi ile verilecek işaret

( l) Aşağıda listelenen frekanslarda, DSC- Verici ile verilecek bir tehlike mesajı:

(i) VHF Bandda , Kanal 70 ; yada

(ii) MF /HF Bandlarda , 2187.5 kHZ, 8414.5 kHZ, 4207.5 kHZ, 6312 kHZ,

12577 kHZ or 16804.5 kHZ;

(m) Gemi Uydu Inmarsat- iletişim/ muhabere cihazı yada aynı görevi gören diğer bir uydu haberleşme aygıtı ile sahile ulaştırabilinecek mesaj ;

(n) Emercensi konum/ mevki gösteren telsiz haberleşme cihazları ile gönderilecek sinyaller / mesajlar

(o) Telsiz Haberleşme Sistemleri /Aygıtları, can kurtarma botlarındaki radar menşeili Transponderlerde dahil, yardımı ile gönderilecek onanmış sinyaller/ mesajlar

2. Tehlike ve yardıma ihtiyac olmak gibi durumların dışında , bu durumlara ilşik kullanılan işaretleri / sinyalleri / mesajları karıştıracak ve kullanılmasını mümkün kılmayacak sinyallerin / işaretlerin kullanılması yasaktır.

3. Uluslararsı İşaretlerin Kodlanması Kaynak dökümanın ilgili bölümü (ICS Manual) - Uluslararası Deniz-Hava Arama Kurtarma Manuelin III Kısmı ( IAM SAR Manual -Volume III) ve aşağıda listelenmiş işaretlerin kullanılması konusunda gerekli dikkatin/ hassasiyetin gösterimesi gerekir.

(a) (Havadan görünebilecek şekilde ) portakal renkli bir branda üzerine çizilmiş/ yerleştirilmiş siyah renkli ya bir kare yada bir daire şekil yada uygun bir diğer işaret

(b) renkli bir markör işareti

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Improve your Maritime English, assess your level of knowledge and obtain a completion certificate
for free!
ENTER

Prac-MARENG

Bu proje Avrupa Komisyonu mali desteği ile finanse edilmiştir. Bu yayım sadece yazarın görüşlerini yansıtmaktadır. Komisyon hiçbir şekilde buradaki bilginin /enformasyonun kullanımından sorumlu tutulamaz.