A+ A A-

Правило 23 (Кораб с механичен двигател на ход)

(a) Кораб с механичен двигател на ход трябва да показва:

(I) предна топова светлина;

(II) втора топова светлина назад и по-високо от предната; кораб с дължина, по-малка от 50 m, не е длъжен, но може да показва такава светлина;

(III) бордови светлини;

(IV) кърмова светлина.

(b) Кораб на въздушна възглавница, когато е в неводоизместващо положение, показва жълта кръгововидима пробляскваща светлина в допълнение към светлините, предписани в параграф (а) на това правило.

(с) WIG плавателно средство, когато излита, когато се приземява и когато лети близо до повърхността, в допълнение на светлините, предписани в параграф (а) на това правило, трябва да показва бързопробляскваща, кръгововидима червена светлина.

(d)

(I) Кораб с механичен двигател с дължина, по-малка от 12 m, може вместо светлините, предписани в параграф (а) на това правило, да показва бяла кръгововидима светлина и бордови светлини.

(II) Кораб с механичен двигател с дължина, по-малка от 7 m, и с максимална скорост, непревишаваща 7 възела, вместо светлините, предписани в параграф (а) на това правило, може да показва бяла кръгововидима светлина и трябва, ако е практически възможно, да показва и бордови светлини.

(III) Топовата светлина или бялата кръгововидима светлина на кораб с механичен двигател с дължина, по-малка от 12 m, може да бъде изместена от диаметралната му равнина, ако монтирането им на нея е практически невъзможно, при условие че бордовите му светлини са комбинирани в един фенер, който трябва да се носи в диаметралната равнина или, колкото е възможно, по-близко до линията, на която е разположена топовата или бялата кръгововидима светлина.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Improve your Maritime English, assess your level of knowledge and obtain a completion certificate
for free!
ENTER

Prac-MARENG
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.