A+ A A-

Pravilo 24 (Vlečenje in potiskanje)

(a) Plovilo na mehanski pogon, ki vleče, mora imeti:

(i) namesto luči, ki so predpisana v točki (i) ali (ii) odstavka (a) Pravila 23, dve jamborni luči, navpično eno nad drugo; če dolžina vlečenega sestava, merjeno od krme plovila, ki vleče, do konca vlečenega sestava, presega 200 m, pa tri jamborne luči, navpično drugo nad drugo;

(ii) bočni luči;

(iii) krmno luč;

(iv) luč za vlečenje, navpično nad krmno lučjo;

(v) če dolžina vlečenega sestava presega 200 m, znamenje v obliki dvojnega stožca na najvidnejšem mestu.

(b) Če sta potiskajoče in potiskano plovilo čvrsto spojeni v eno samo sestavljeno plovilo, se štejeta za plovilo na mehanski pogon in morata imeti luči iz Pravila 23.

(c) Plovilo na mehanski pogon, kadar potiska naprej ali bočno vleče drugo plovilo, razen če obe plovili tvorita sestavljeno plovilo, mora imeti:

(i) namesto luči, ki so predpisana v točki (i) ali (ii) odstavka (a) Pravila 23, dve jamborni luči navpično eno nad drugo;

(ii) bočni luči;

(iii) krmno luč.

(d) Plovilo na mehanski pogon, za katerega velja odstavek (a) ali (c) tega pravila, mora upoštevati tudi točko (ii) odstavka (a) Pravila 23.

(e) Vlečeno plovilo ali vlečen objekt, z izjemo tistih, ki so omenjeni v odstavku (g) tega pravila, morajo imeti:

(i) bočni luči;

(ii) krmno luč;

(iii) če dolžina vlečenega sestava presega 200 m, znamenje v obliki dvojnega stožca na najvidnejšem mestu.

(f) Plovila, ki so bočno vlečena ali potiskana v skupini, ne glede na njihovo število, morajo biti osvetljena kot eno samo plovilo:

(i) plovilo, ki je potiskano in ni čvrsto spojeno s potiskajočim plovilom v eno samo sestavljeno plovilo, mora imeti na prednjem koncu bočni luči;

(ii) plovilo, ki je bočno vlečeno, mora imeti krmno luč in na prednjem koncu bočni luči.

(g) Slabo opazno, delno potopljeno vlečeno plovilo ali vlečen objekt ali kombinacija takšnih vlečenih plovil ali objektov mora imeti:

(i) če je ožja od 25 m, eno belo krožno luč na prednjem koncu ali v njegovi bližini in eno takšno luč na zadnjem koncu ali v njegovi bližini; na valjih za prevoz tekočin, luč na prednjem koncu ali v njegovi bližini ni obvezna;

(ii) če je široka 25 m ali več, dve dodatni beli krožni luči na skrajnih bočnih točkah ali v njuni bližini;

(iii) če je daljša od 100 m, dodatne bele krožne luči med lučmi, predpisanimi v točki (i) in (ii), tako da razdalja med lučmi ni večja od 100 m;

(iv) znamenje v obliki dvojnega stožca na zadnjem koncu ali v bližini zadnjega konca zadnjega vlečenega plovila ali vlečenega objekta, če pa dolžina vlečenega sestava presega 200 m, še dodatno signalno telo enake oblike, postavljeno na najvidnejšem mestu čim bliže prednjemu koncu vlečenega sestava.

(h) Če vlečeno plovilo ali vlečen objekt iz upravičenega razloga ne more imeti luči ali znamenj, predpisanih v odstavku (e) ali (g) tega pravila, mora storiti vse, da sta vlečeno plovilo ali vlečen objekt osvetljena, ali mora vsaj nakazovati prisotnost vlečenega plovila ali vlečenega objekta.

(i) Če plovilo, ki običajno ne vleče, vleče drugo plovilo, ki je v stiski ali iz kakršnegakoli drugega razloga potrebuje pomoč, mu ni treba imeti luči, predpisanih v odstavku (a) ali (c) tega pravila, če je to neizvedljivo iz kateregakoli upravičenega razloga. Storiti mora vse, da v skladu s Pravilom 36 opozori na razmerje med plovilom, ki vleče, in vlečenim plovilom, še posebej mora biti pozorno na to, da osvetli vlečno vrv.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Improve your Maritime English, assess your level of knowledge and obtain a completion certificate
for free!
ENTER

Prac-MARENG
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.