A+ A A-

Правило 25 (Ветроходни кораби на ход и кораби с гребла)

(a) Ветроходен кораб на ход трябва да показва:

(I) бордови светлини;

(II) кърмова светлина.

(b) На ветроходен кораб с дължина, по-малка от 20 m, светлините, предписани от параграф (а) на това правило, може да се комбинират в един фенер, поставен на топа или около топа на мачтата на най-видно място.

(c) Ветроходен кораб на ход може в допълнение към светлините, предписани от параграф (а) на това правило, да показва на топа или около топа на мачтата на най-видно място две кръгововидими светлини, разположени във вертикална линия, като горната е червена, а долната - зелена. Тези светлини не трябва да се показват заедно с комбинирания фенер, предписан от параграф (b) на това правило.

(d)

(I) Ветроходен кораб с дължина, по-малка от 7 m, ако е практически възможно, трябва да показва светлините, предписани от параграф (а) или (b) на това правило, но ако ги няма, трябва да има в готовност електрическо фенерче или фенер, светещ с бяла светлина, който да показва своевременно за предотвратяване на сблъскване.

(II) Кораб с гребла може да показва предписаните от това правило светлини за ветроходните кораби, но ако ги няма, трябва да има в готовност електрическо фенерче или фенер, светещ с бяла светлина, който да показва своевременно за предотвратяване на сблъскване.

(е) Кораб, който се движи едновременно с платна и с механичен двигател, трябва да показва напред на най-видно място конус с върха надолу.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Improve your Maritime English, assess your level of knowledge and obtain a completion certificate
for free!
ENTER

Prac-MARENG
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.