A+ A A-

Pravilo 26 (Plovila, ki ribarijo)

(a) Plovilo, ki ribari, bodisi pluje bodisi je zasidrano, mora imeti samo luči in znamenja, predpisana v tem pravilu.

(b) Plovilo, ki ribari z vlečnimi mrežami, kar pomeni, da vlečne mreže ali podobno ribiško opremo vleče skozi vodo, mora imeti:

(i) dve krožni luči, postavljeni navpično ena nad drugo, od katerih je zgornja zelena, spodnja pa bela, ali znamenje, ki je sestavljeno iz dveh stožcev, postavljenih navpično eden nad drugim tako, da se jima vrhova stikata;

(ii) jamborno luč v smeri proti krmi za in nad zeleno krožno lučjo; plovilu, dolžine manj kot 50 m, te luči ni treba imeti, lahko pa jo ima;

(iii) če se premika po vodi, poleg luči iz tega odstavka, še bočni luči in krmno luč.

(c) Plovilo, ki ribari, vendar ne z vlečnimi mrežami, mora imeti:

(i) dve krožni luči, postavljeni navpično ena nad drugo, od katerih je zgornja rdeča, spodnja pa bela, ali znamenje, ki je sestavljeno iz dveh stožcev, postavljenih navpično eden nad drugim tako, da se jima vrhova stikata;

(ii) če sega ribolovna oprema vodoravno več kot 150 m od plovila, belo krožno luč ali stožec z navzgor obrnjenim vrhom v smeri, v katero sega oprema;

(iii) če se premika po vodi, poleg luči iz tega odstavka, še bočni luči in krmno luč.

(d) Plovilo, ki ribari zelo blizu drugih plovil, ki ribarijo, mora uporabljati še dodatne signale, ki so predpisani v Aneksu II teh Pravil.

(e) Če plovilo ne ribari, ne sme uporabljati luči in znamenj, ki jih določa to pravilo, temveč samo luči in znamenja, predpisana za plovilo njegove dolžine.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Improve your Maritime English, assess your level of knowledge and obtain a completion certificate
for free!
ENTER

Prac-MARENG
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.