A+ A A-

Правило 27 (Кораби без управление или ограничени в способността си да маневрират)

(а) Кораб без управление трябва да показва:

(I) две червени кръгововидими светлини, разположени във вертикална линия, на най-видно място;

(II) две сфери или други подобни знаци, разположени във вертикална линия, на най-видно място;

(III) когато корабът се движи относно водата, в допълнение към светлините, предписани от този параграф, показва бордови и кърмова светлина.

(b) Кораб, ограничен в способността си да маневрира, с изключение на кораб, зает с миночистачни дейности, трябва да показва:

(I) три кръгововидими светлини, разположени във вертикална линия, на най-видно място; горната и долната от тези светлини трябва да са червени, а средната - бяла;

(II) три знака, разположени във вертикална линия, на най-видно място; горният и долният от тези знаци трябва да са сфери, а средният - ромб;

(III) когато корабът се движи относно водата, в допълнение към светлините, предписани от подпараграф (I), показва топова или топови светлини, бордови и кърмова светлина;

(IV) когато корабът е на котва, в допълнение към светлините и знаците, предписани от подпараграф (I) и (II), показва светлините или знака, предписани от правило 30.

(c) Кораб с механичен двигател, зает с влачене, при което влачещият кораб и неговото влекало са строго ограничени във възможността да се отклоняват от курса си, в допълнение към светлините или знаците, предписани от правило 24 (а), трябва да показва светлините или знаците, предписани от подпараграфи (b) (I) и (II) от това правило.

(d) Кораб, зает с драгажни или подводни дейности, когато е ограничен в способността си да маневрира, трябва да показва светлините и знаците, предписани от подпараграфи (b) (I), (II) и (III) на това правило, и ако съществува някакво препятствие за преминаването на друг кораб, трябва допълнително да показва:

(I) две червени кръгововидими светлини или сфери, разположени във вертикална линия - за показване на страната, от която е препятствието;

(II) две зелени кръгововидими светлини или два ромба, разположени във вертикална линия - за показване на страната, от която може да премине друг кораб;

(III) когато е на котва, такъв кораб показва светлините или знаците, предписани от този параграф, вместо светлините или знака, предписани от правило 30.

(e) Когато размерите на кораб, зает с водолазни работи, не дават практическа възможност да се показват всички светлини и знаци, предписани от параграф (d) на това правило, този кораб трябва да показва:

(I) три кръгововидими светлини, разположени във вертикална линия на най-видно място; горната и долната от тези светлини трябва да са червени, а средната - бяла;

(II) твърд плакат на флаг А (алфа) от Международния код на сигналите на височина не по-малка от 1 m; трябва да се вземат мерки плакатът да се вижда по целия хоризонт.

(f) Кораб, зает с миночистачни дейности, трябва в допълнение към светлините, предписани за кораб с механичен двигател от правило 23, или към светлините или знака, предписани за кораб на котва от правило 30, да показва три зелени кръгововидими светлини или три сфери. Едната от тези светлини или сфери трябва да се разположи близо до топа на фок мачтата, а другите две - по една на всеки край на рeята. Тези светлини или знаци означават, че е опасно за друг кораб да приближава на разстояние, по-малко от 1000 m от миночистачния кораб.

(g) Кораби с дължина, по-малка от 12 m, с изключение на тези, заети с водолазни работи, не са длъжни да показват светлините и знаците, предписани от това правило.

(h) Сигналите, предписани от това правило, не са сигнали за кораби в бедствие и нуждаещи се от помощ. Такива сигнали се съдържат в приложение IV към тези правила.

Scenarios for Rule 27 (Vessels not under command or restricted in their ability to manoeuvre)

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Improve your Maritime English, assess your level of knowledge and obtain a completion certificate
for free!
ENTER

Prac-MARENG
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.