A+ A A-

Pravilo 30 (Zasidrana in nasedla plovila)

(a) Zasidrano plovilo mora imeti na najvidnejšem mestu:

(i) na sprednjem delu plovila belo krožno luč ali kroglo;

(ii) na krmi ali blizu krme ter nižje od luči, predpisanih v točki (i) tega odstavka, belo krožno luč.

(b) Plovilo, dolžine manj kot 50 m, ima lahko namesto luči iz odstavka (a) tega pravila belo krožno luč, postavljeno na najvidnejšem mestu.

(c) Zasidrano plovilo lahko uporablja razpoložljive delovne ali druge luči za razsvetljavo krovov, plovilo, dolžine 100 m ali več, pa mora uporabiti te luči.

(d) Nasedlo plovilo mora imeti luči, predpisane v odstavku (a) ali (b) tega pravila, poleg teh pa na najvidnejšem mestu:

(i) dve rdeči krožni luči, postavljeni navpično ena nad drugo;

(ii) tri krogle, postavljene navpično druga nad drugo.

(e) Zasidranemu plovilu, dolžine manj kot 7 m, vendar ne v ozkem kanalu, na plovni poti, na sidrišču ali blizu njih, oziroma tam, kjer navadno plujejo druga plovila, ni treba imeti luči ali znamenj, predpisanih v odstavku (a) in (b) tega pravila.

(f) Nasedlemu plovilu, dolžine manj kot 12 m, ni treba imeti luči ali znamenj, predpisanih v točkah (i) in (ii) odstavka (d) tega pravila.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Improve your Maritime English, assess your level of knowledge and obtain a completion certificate
for free!
ENTER

Prac-MARENG
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.