A+ A A-

Pravilo 1 (Uporaba)

(a) Ta Pravila veljajo za vsa plovila na odprtem morju in na vseh vodah povezanih z odprtim morjem, ki so plovna za morska plovila.

(b) Posebna pravila, ki jih izda ustrezen organ in se nanašajo na sidrišča, pristanišča, reke, jezera ali celinske plovne poti, ki so povezane z odprtim morjem in so plovna za morska plovila, ne smejo biti v neskladju z določili teh Pravil. Posebna pravila morajo biti v največji možni meri usklajena s temi Pravili.

(c) Posebna pravila, ki jih izda vlada katerekoli države in se nanašajo na dodatne pozicijske in signalne luči, znamenja ali zvočne signale za vojaška plovila ali plovila v konvoju, ali pa se nanašajo na pozicijske in signalne luči, znamenja ali zvočne signale za ribiška plovila, ki ribarijo v floti, ne smejo biti v neskladju z določili teh Pravil. Te dodatne pozicijske in signalne luči, znamenja in zvočni signali morajo biti takšni, da jih ni mogoče pomotoma zamenjati s katerikolimi lučmi, znamenji in signali, določenimi v teh Pravilih.

(d) Organizacija lahko določi sheme ločene plovbe za namen uporabe teh Pravil.

(e) Kadarkoli pristojna vlada ugotovi, da posamezno plovilo zaradi posebne konstrukcije ali namena ne more v celoti zadostiti določbam teh Pravil, ki se nanašajo na število, položaj, domet ali lok vidnosti luči ali znamenj ter na razpored in lastnosti zvočno signalnih naprav, za takšno plovilo odredi število, položaj, domet in lok vidnosti luči ali znamenj ter razpored in lastnosti zvočno signalnih naprav, tako da so v največji možni meri usklajena z določbami teh Pravil upoštevajoč karakteristike plovila.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Improve your Maritime English, assess your level of knowledge and obtain a completion certificate
for free!
ENTER

Prac-MARENG
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.