A+ A A-

Правило 9 (Плаване в теснини)

(a) Кораб, който се движи по теснина или фарватер, трябва да се придържа, доколкото това е безопасно и практически възможно, близо до външната граница на теснината или фарватера, откъм десния му борд.

(b) Кораб с дължина, по-малка от 20 m, или ветроходен кораб не трябва да затруднява движението на кораб, който може да се движи безопасно само в границите на теснината или фарватера.

(c) Кораб, зает с риболов, не трябва да затруднява движението на кораб, който може да се движи безопасно само в границите на теснината или фарватера.

(d) Кораб не трябва да пресича теснина или фарватер, ако при това затруднява движението на кораб, който може да се движи безопасно само в границите на теснината или фарватера. Преминаващият кораб може да подава звуков сигнал, предписан от правило 34 (d), ако се съмнява в намеренията на кораба, пресичащ теснината или фарватера.

(е)

(I) В теснина или фарватер, когато изпреварването може да се извърши само ако корабът, който ще бъде изпреварван, предприеме действия за обезпечаване на безопасен път, корабът, който има намерение да изпреварва, трябва да покаже това свое намерение чрез подаване на съответния звуков сигнал, предписан от правило 34 (с) (I). Когато изпреварваният кораб е съгласен да бъде изпреварен, той трябва да подаде звуковия сигнал, предписан от правило 34 (с) (II), и да предприеме необходимите мерки за безопасното преминаване на догонващия кораб. Когато изпреварваният кораб се съмнява в безопасното изпреварване, той може да подаде звуковия сигнал, предписан от правило 34 (d).

(II) Това правило не освобождава изпреварващия кораб от задълженията му по правило 13.

(f) Кораб, който се приближава към завой или такъв район от теснина или фарватер, където другите кораби поради някакви препятствия може да не се видят, трябва да се движи с повишено внимание и предпазливост и да подава съответния звуков сигнал, предписан от правило 34 (с).

(g) Всеки кораб трябва да избягва заставането на котва в теснина, ако обстоятелствата на случая позволяват.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Improve your Maritime English, assess your level of knowledge and obtain a completion certificate
for free!
ENTER

Prac-MARENG
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.