A+ A A-

Правило 2 (Отговорност)

(a) Нищо в тези правила не освобождава кораба, собственика, капитана или неговия екипаж от отговорност за последствията, които може да възникнат в резултат на неизпълнението на тези правила или от небрежността при вземане на някаква предпазна мярка, спазването на която се изисква от установената морска практика или от особените обстоятелства при случая.

(b) При тълкуването и изпълнението на тези правила трябва да се обръща внимание на всички опасности за плаване и сблъскване, както и някои особени обстоятелства, включително и на особеностите на самите кораби, които може да предизвикат необходимост за отклонение от тези правила за избягване на непосредствена опасност.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Improve your Maritime English, assess your level of knowledge and obtain a completion certificate
for free!
ENTER

Prac-MARENG
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.