A+ A A-

Правило 3 (Общи определения)

В тези правила, освен ако по контекста не се изисква друго тълкуване:

(а) Думата "кораб" включва всякакви плавателни средства, включително неводоизместващи плавателни средства, WIG плавателни средства, хидросамолети, използвани или които могат да бъдат използвани като средства за придвижване по вода.

(b) Изразът "кораб с механичен двигател" означава всеки кораб, който се движи от механичен двигател.

(с) Изразът "ветроходен кораб" означава всеки кораб с платно, който не използва механичен двигател, ако има такъв.

(d) Изразът "кораб, зает с риболов" означава всеки кораб, който извършва риболов с мрежи, въдици, тралове или други риболовни уреди, които ограничават неговата маневреност, но не означава кораб, който извършва риболов с влачене на въдици или други риболовни уреди, които не ограничават маневреността на кораба.

(е) Думата "хидросамолет" означава всеки летящ апарат, способен да маневрира на вода.

(f) Изразът "кораб без управление" означава кораб, който поради някакви изключителни обстоятелства не е в състояние да маневрира съгласно изискванията на тези правила и поради това не е в състояние да отстъпи път на друг кораб.

(g) Изразът "кораб, ограничен в способността си да маневрира" означава кораб, който поради естеството на работата си е ограничен в способността си да маневрира съгласно изискванията на тези правила и поради това не е в състояние да отстъпи път на друг кораб.

Изразът "кораби, ограничени в способността си да маневрират" трябва да включва, без това да изчерпва понятието:

(I) кораб, зает с поставяне, обслужване или изваждане на навигационен знак, подводен кабел или тръбопровод;

(II) кораб, зает с драгажни, океанографски, хидрографски или подводни дейности;

(III) кораб на ход, зает с претоварване на хора, продукти или товари;

(IV) кораб, зает с осигуряване излитането или приемането на летателен апарат;

(V) кораб, зает с миночистачни дейности;

(VI) кораб, зает с такова влачене, което го лишава от възможността да се отклонява от своя курс.

(h) Изразът "кораб, ограничен от своето газене" означава кораб с механичен двигател, който поради своето газене по отношение на наличната дълбочина и широчина на водата по пътя е строго ограничен във възможността да се отклонява от курса, който следва.

(i) Изразът "на ход" означава, че корабът не е на котва, не е завързан за брега и не е заседнал.

(j) Думите "дължина" и "ширина" на кораб означават най-голямата му дължина и най-голямата му ширина.

(k) Корабите се считат във видимост един с друг само тогава, когато може да се наблюдават зрително.

(l) Изразът "ограничена видимост" означава всяко състояние на времето, при което видимостта е ограничена от мъгла, ситен ръмящ или проливен дъжд, снеговалеж, пясъчна буря или някаква друга подобна причина.

(m) Терминът "Wing-In-Ground (WIG) плавателно средство" означава транспортно средство за комбиниран транспорт, което в основния си режим на предвижване лети близо до повърхността чрез използване действието на повърхностния ефект.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Improve your Maritime English, assess your level of knowledge and obtain a completion certificate
for free!
ENTER

Prac-MARENG
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.