A+ A A-

Правило 6 (Безопасна скорост)

Всеки кораб трябва винаги да се движи с безопасна скорост така, че да може да предприеме необходимото ефективно действие за избягване на сблъскване и да може да спре движението си на достатъчно разстояние при съществуващите обстоятелства и условия.

Безопасната скорост се определя, като се отчитат следните фактори:

(a) Всички кораби отчитат:

(I) състоянието на видимостта;

(II) плътността на движението, включително съсредоточаването на риболовни или на каквито и да са други кораби;

(III) маневрените качества на кораба, особено на разстоянието за окончателното му спиране и повратливостта на кораба в най-често срещаните условия;

(IV) светлинният фон през нощта както от светлини на брега, така и от разсейването на светлината на собствените светлини;

(V) състоянието на вятъра, морето и течението и близостта на навигационни опасности;

(VI) газенето на кораба по отношение на наличната дълбочина на водата.

(b) Корабите, които използват радиолокатор, допълнително отчитат:

(I) характеристиките, ефективността и ограниченията на радиолокационното оборудване;

(II) всякакви ограничения, предизвикани от използваната скала за разстоянията на радиолокатора;

(III) влиянието на метеорологичните фактори, състоянието на морето и другите източници на смущения върху радиолокационното изображение;

(IV) възможността да не бъдат открити от радиолокатора на достатъчно разстояние малки кораби, лед и други плаващи обекти;

(V) броя, местоположението и движението на корабите, открити с радиолокатора;

(VI) по-точната оценка на видимостта, която може да се получи при радиолокационните измервания на разстоянието до корабите или до другите обекти около кораба.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Improve your Maritime English, assess your level of knowledge and obtain a completion certificate
for free!
ENTER

Prac-MARENG
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.