A+ A A-

Pravilo 7 (Nevarnost trčenja)

(a) Vsako plovilo mora uporabiti vsa razpoložljiva sredstva, ki ustrezajo okoliščinam in pogojem, da ugotovi, ali obstaja nevarnost trčenja. Če obstaja najmanjša možnost trčenja, se šteje, da nevarnost trčenja obstaja.

(b) Radarsko napravo, če je vgrajena in delujoča, je treba pravilno uporabljati, vključno z opazovanjem večjega področja, da plovilo prejme zgodaj opozorilo o nevarnosti trčenja, in z radarskim izrisovanjem ali ustreznim enakovrednim sistematičnim opazovanjem in spremljanjem odkritih objektov.

(c) Predpostavk se ne sme graditi na podlagi pomanjkljivih podatkov, še posebej ne na podlagi nezadostnih radarskih podatkov.

(d) Pri ugotavljanju, ali obstaja nevarnost trčenja, je treba med drugim upoštevati:

(i) šteje se, da nevarnost trčenja obstaja, če se kompasni azimut na plovilo, ki se približuje, ne spreminja znatno;

(ii) nevarnost trčenja včasih obstaja tudi pri očitnih večjih spremembah azimuta, še posebno v primerih, ko se približuje veliko plovilo ali vlečni sestav ali ko je plovilo, ki se približuje, zelo blizu.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Improve your Maritime English, assess your level of knowledge and obtain a completion certificate
for free!
ENTER

Prac-MARENG
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.