A+ A A-

Pravilo 8 (Radnja za izbjegavanje sudara)

a) Svaka radnja poduzeta da bi se izbjegao sudar mora se poduzeti u skladu s Pravilima ovog dijela i mora ako okolnosti slučaja dopuštaju, biti poduzeta pravodobno i odlučno i onako kako bi to učinio dobar pomorac.

b) Svaka promjena kursa i/ili brzine da bi se izbjegao sudar, mora ako to okolnosti slučaja dopuštaju, biti dovoljno velika da je drugi brod koji promatra vizualno ili radarom može odmah uočiti; male uzastopne promjene kursa i/ili brzine moraju se izbjegavati.

c) Ako ima dovoljno prostora za manevriranje, samo promjena kursa može biti najdjelotvornija radnja, da se izbjegne položaj opasnih blizina, pod uvjetom da je poduzeta pravodobno, da je izrazita i da ne dovede brod u položaj opasnih blizina u odnosu prema ostalim brodovima.

d) Radnja poduzeta radi izbjegavanja sudara s drugim brodom treba biti takva da se brodovi mimoiđu na sigurnoj udaljenosti. Uspješnost poduzete radnje treba pažljivo provjeravati sve dok drugi brod konačno ne prođe i bezopasno se udalji.

e) Ako je potrebno da se izbjegne sudar ili da se dobije više vremena radi procjene situacije, brod mora smanjiti brzinu ili se potpuno zaustaviti zaustavljanjem stroja ili vožnjom krmom.

f) i. Brod koji je obvezan, po bilo kojoj odredbi ovih Pravila, ne ometati prolaz ili siguran prolaz drugog broda mora, kad to okolnosti slučaja zahtijevaju, poduzeti pravodobnu radnju da bi osigurao dovoljno manevarskog prostora za siguran prolaz drugog broda.
ii. Brod koji je obvezan ne ometati prolaz ili siguran prolaz drugog broda ne oslobađa se te obveze ako se približava drugom brodu tako da postoji rizik sudara, te mora pri poduzimanju radnji u potpunosti voditi računa o postupcima koji se mogu zahtijevati prema Pravilima ovog dijela.
iii. Brod čiji se prolaz ne smije ometati obavezan je potpuno se pridržavati Pravila ovog dijela, kada se dva broda približavaju jedan drugome tako da prijeti rizik sudara.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Improve your Maritime English, assess your level of knowledge and obtain a completion certificate
for free!
ENTER

Prac-MARENG
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.