A+ A A-

Pravilo 10 (Sheme ločene plovbe)

(a) To pravilo se nanaša na sheme ločene plovbe, ki jih je sprejela Organizacija, hkrati pa morajo vsa plovila upoštevati tudi vsa ostala pravila.

(b) Plovilo, ki uporablja shemo ločene plovbe:

(i) mora pluti na ustrezni plovni poti v splošni smeri plovbe te plovne poti;

(ii) se mora izogibati črti ali coni ločene plovbe po svojih zmožnostih;

(iii) se mora v normalnih okoliščinah vključevati v plovno pot, ali jo zapuščati, na njenem koncu, pri vključevanju ali zapuščanju s strani pa mora to storiti pod čim manjšim kotom glede na splošno smer plovbe.

(c) Plovilo se mora, če je le možno, izogibati prečkanju plovnih poti, če pa mora to vseeno storiti, mora plovno pot prečkati čim bolj pravokotno na splošno smer plovbe.

(d)

(i) Plovilo ne sme uporabljati cone obalne plovbe, če lahko brez nevarnosti uporablja ustrezno plovno pot znotraj pripadajoče sheme ločene plovbe. Cono obalne plovbe pa lahko uporabljajo plovila, dolžine manj kot 20 m, jadrnice in plovila, ki ribarijo.

(ii) Ne glede na določbo v točki (i) odstavka (d) lahko plovilo uporablja cono obalne plovbe pri vplutju ali izplutju iz pristanišča, pri plovbi do morskih ploščadi ali struktur, pilotskih postaj in drugih mest znotraj cone obalne plovbe ali da bi se izognilo neposredni nevarnosti.

(e) Plovilo, razen plovila, ki prečka cono ločene plovbe ali se vanjo vključuje ali jo zapušča, v normalnih okoliščinah ne sme vpluti v cono ločene plovbe ali prečkati črte ločene plovbe, razen:

(i) v sili, da se izogne neposredni nevarnosti;

(ii) kadar ribari znotraj cone ločene plovbe.

(f) Plovilo, ki pluje na območjih blizu konca shem ločene plovbe, mora pluti zelo previdno.

(g) Plovilo se mora izogibati, če je to izvedljivo, sidranju znotraj sheme ločene plovbe ali v območjih blizu njenih mej.

(h) Plovilo, ki ne uporablja sheme ločene plovbe, mora pluti čim dlje od nje.

(i) Plovilo, ki ribari, ne sme ovirati prehoda plovilu, ki pluje na plovni poti.

(j) Plovilo, dolžine manj kot 20 m, ali jadrnica ne sme ovirati varnega prehoda plovilu na mehanski pogon, ki pluje na plovni poti.

(k) Za plovilo z omejeno sposobnostjo manevriranja, kadar to opravlja dela v zvezi z varnostjo plovbe v shemi ločene plovbe, določbe tega pravila ne veljajo samo do te mere, da lahko izvede potrebna dela.

(l) Za plovilo z omejeno sposobnostjo manevriranja, kadar to polaga, vzdržuje ali dviguje podmorske kable v shemi ločene plovbe, določbe tega pravila ne veljajo samo do te mere, da lahko izvede potrebna dela.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Improve your Maritime English, assess your level of knowledge and obtain a completion certificate
for free!
ENTER

Prac-MARENG
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.