A+ A A-

Правило 12 (Ветроходни кораби)

(a) Когато два ветроходни кораба се сближават един с друг така, че възниква опасност от сблъскване, единият от тях трябва да отстъпи път на другия, както следва:

(I) когато корабите се движат с различни галсове, корабът с ляв галс трябва да отстъпи път на другия;

(II) когато и двата кораба се движат с един и същи галс, корабът, който е от наветрената страна, е длъжен да отстъпи път на кораба, който е от подветрената страна;

(III) ако кораб, който се движи с ляв галс, види кораб от наветрената си страна и не може да определи точно с какъв галс - ляв или десен, се движи другият кораб, той е длъжен да му отстъпи път.

(b) Съгласно това правило наветрена се счита страната, противоположна на тази, на която се намира главното платно, а в случай че корабът е с правоъгълно стъкмяване - страната, противоположна на тази, на която се намира най-голямото надлъжно платно.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Improve your Maritime English, assess your level of knowledge and obtain a completion certificate
for free!
ENTER

Prac-MARENG
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.