A+ A A-

Правило 13 (Изпреварване)

(a) Независимо от предписанията, съдържащи се в правилата на част В, раздели I и II, всеки кораб, който изпреварва друг, е длъжен да се държи встрани от пътя на изпреварвания кораб.

(b) Корабът се счита за изпреварващ, когато идва към другия кораб от посока, по-голяма от 22,5°, зад траверса му, т.е. когато се намира в такова положение спрямо изпреварвания кораб, че през нощта той може да види само кърмовата му светлина и не може да види нито една от бордовите му светлини.

(c) Когато корабът се съмнява дали е изпреварващ, той е длъжен да счита, че това е така и да действа по съответния начин.

(d) Никакво по-нататъшно изменение във взаимното положение на двата кораба не може да даде повод на изпреварващия кораб да се счита по смисъла на тези правила за пресичащ курса или да го освободи от задължението да се придържа встрани от изпреварвания дотогава, докато последният не бъде окончателно задминат и оставен назад.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Improve your Maritime English, assess your level of knowledge and obtain a completion certificate
for free!
ENTER

Prac-MARENG
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.