A+ A A-

Pravilo 13 (Prehitevanje)

(a) Ne glede na katerokoli pravilo v Poglavju I in Poglavju II Dela B, se mora plovilo, ki prehiteva, umakniti s poti plovilu, katerega je dohitelo.

(b) Šteje se, da plovilo prehiteva, kadar se približuje plovilu iz smeri več kot 22,5° za prečnico proti njegovi krmi oziroma ko je proti prehitevanemu plovilu v takšnem položaju, da ponoči ne more videti nobene bočne luči, temveč samo krmno luč.

(c) Ko plovilo dvomi, ali prehiteva drugo plovilo, se mora šteti za plovilo, ki prehiteva, in tako tudi ravnati.

(d) Nobena poznejša sprememba smeri med ploviloma ne daje prehitevajočemu plovilu pravice, da bi se štelo za plovilo, ki križa drugemu smer v smislu razumevanja teh Pravil, in se zato mora umikati s poti plovilu, katerega je dohitelo, dokler ga ne prehiti in se od njega oddalji.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Improve your Maritime English, assess your level of knowledge and obtain a completion certificate
for free!
ENTER

Prac-MARENG
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.