A+ A A-

Pravilo 17 (Ravnanje plovila s prednostjo)

(a)

(i) Ko se mora eno od plovil umakniti s poti drugemu, mora drugo obdržati svojo smer in hitrost.

(ii) Drugo plovilo lahko kljub temu ukrepa tako, da se samo z lastnim manevrom izogne trčenju, takoj ko postane očitno, da plovilo, ki bi se moralo umakniti s poti, ni ustrezno ukrepalo v skladu s temi Pravili.

(b) Ko se plovilo, ki bi moralo obdržati smer in hitrost, iz kateregakoli razloga znajde tako blizu plovilu, ki se je dolžno umakniti s poti, da se trčenju ni mogoče izogniti samo z ukrepanjem plovila, ki se je dolžno umakniti s poti, mora ukrepati tako, da bo kar najbolj pripomoglo k izognitvi trčenju.

(c) Plovilo na mehanski pogon, ki v položaju križanja smeri ukrepa v skladu s točko (ii) odstavka (a) tega pravila, da bi se izognilo trčenju z drugim plovilom na mehanski pogon, ki je na njegovi levi strani, ne sme spremeniti smeri v levo, če le to dopuščajo okoliščine.

(d) Plovilo, ki odstopa pot, se mora drugemu umakniti s poti ne glede na določbe tega pravila.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Improve your Maritime English, assess your level of knowledge and obtain a completion certificate
for free!
ENTER

Prac-MARENG
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.