A+ A A-

Pravilo 18 (Medsebojne obveznosti plovil)

V primeru, ko Pravilo 9, Pravilo 10 ali Pravilo 13 ne določajo drugače, velja:

(a) Plovilo na mehanski pogon, ko pluje, se mora umakniti s poti:

(i) plovilu, nesposobnemu za manevriranje;

(ii) plovilu z omejeno sposobnostjo manevriranja;

(iii) plovilu, ki ribari;

(iv) jadrnici.

(b) Jadrnica, ko pluje, se mora umakniti s poti:

(i) plovilu, nesposobnemu za manevriranje;

(ii) plovilu z omejeno sposobnostjo manevriranja;

(iii) plovilu, ki ribari.

(c) Plovilo, ki ribari in pluje, se mora umakniti s poti, če je le možno:

(i) plovilu, nesposobnemu za manevriranje;

(ii) plovilu z omejeno sposobnostjo manevriranja.

(d)

(i) Katerokoli plovilo, razen plovila, nesposobnega za manevriranje, ali plovila z omejeno sposobnostjo manevriranja, če to dopuščajo okoliščine, ne sme ovirati varnega prehoda plovila, omejenega s svojim ugrezom, ki uporablja signale iz Pravila 28.

(ii) Plovilo, omejeno s svojim ugrezom, mora glede na svoje posebno stanje pluti še posebej previdno.

(e) Hidroavion na vodni površini se mora na splošno umakniti s poti vsem plovilom in jih ne sme ovirati pri plovbi. V primeru nevarnosti trčenja mora ravnati v skladu s pravili iz tega dela.

(f)

(i) WIG plovilo se mora pri vzletanju, pristajanju in letu blizu vodne površine vselej umakniti s poti vsem plovilom in jih ne sme ovirati pri plovbi;

(ii) WIG plovilo, ki je na vodni površini, mora ravnati v skladu s pravili iz tega dela, ki veljajo za plovila na mehanski pogon.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Improve your Maritime English, assess your level of knowledge and obtain a completion certificate
for free!
ENTER

Prac-MARENG
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.