A+ A A-

Правило 20 (Прилагане)

(a) Правилата от тази част трябва да се изпълняват при всякакви метеорологични условия.

(b) Правилата относно светлините се изпълняват от залеза до изгрева на слънцето, като през това време не трябва да се показват други светлини освен такива, които не може да се приемат погрешно за светлините, предписани в тези правила, или не намаляват видимостта им или отличителната им характеристика, или биха попречили да се извършва необходимото наблюдение.

(c) Светлините, предписани от тези правила, ако ги има, трябва да се показват от изгрева до залеза на слънцето в условията на ограничена видимост и може да се показват при всички други обстоятелства, когато това се счете за необходимо.

(d) Правилата относно знаците (фигурите) трябва да се изпълняват през деня.

(e) Светлините и знаците, определени в тези правила, трябва да удовлетворяват изискванията, посочени в приложение I към тези правила.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Improve your Maritime English, assess your level of knowledge and obtain a completion certificate
for free!
ENTER

Prac-MARENG
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.