A+ A A-

Pravilo 20 (Uporaba)

(a) Pravila tega dela veljajo v vseh vremenskih razmerah.

(b) Pravila, ki se nanašajo na luči, veljajo od sončnega zahoda do sončnega vzhoda. V tem času ni dovoljeno imeti prižganih drugih luči, razen tistih, ki jih ni mogoče zamenjati z lučmi, predpisanimi v teh Pravilih, ki ne vplivajo na vidnost ali značilnost luči, predpisanih v teh Pravilih, in ki ne ovirajo ustreznega opazovanja.

(c) Luči, ki so predpisane v teh Pravilih, če jih plovilo ima, je treba uporabljati tudi od sončnega vzhoda do sončnega zahoda pri zmanjšani vidljivosti in v drugih primerih, ko je to potrebno.

(d) Pravila, ki se nanašajo na znamenja, veljajo podnevi.

(e) Luči in znamenja, ki so navedena v teh Pravilih, morajo biti v skladu z določili v Aneksu I k tem Pravilom.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Improve your Maritime English, assess your level of knowledge and obtain a completion certificate
for free!
ENTER

Prac-MARENG
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.