A+ A A-

Pravilo 21 (Pomen izrazov)

(a) "Jamborna luč" pomeni belo luč, ki stalno sveti v obzornem loku 225°, postavljeno na vzdolžnici plovila in pritrjeno tako, da se svetloba vidi od premca do 22,5° za prečnico na obeh bokih plovila.

(b) "Bočni luči" pomenita zeleno luč na desnem boku in rdečo luč na levem boku, ki stalno svetita v obzornem loku 112,5° in sta pritrjeni tako, da se svetloba vidi od premca do 22,5° za prečnico na zadevni strani plovila. Plovila, dolžine manj kot 20 m, imajo lahko bočni luči v kombinirani svetilki, postavljeni na vzdolžnici plovila.

(c) "Krmna luč" pomeni belo luč, ki sveti stalno v obzornem loku 135°, postavljeno čim bliže krmi in pritrjeno tako, da se svetloba vidi 67,5° od krme na vsako stran plovila.

(d) "Luč za vlečenje" pomeni rumeno luč z enakimi značilnostmi kot "krmna luč" iz odstavka (c) tega pravila.

(e) "Krožna luč" pomeni luč, ki sveti stalno v obzornem loku 360°.

(f) "Bliskajoča luč" pomeni luč, ki bliska enakomerno s frekvenco 120 ali več bliski na minuto.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Improve your Maritime English, assess your level of knowledge and obtain a completion certificate
for free!
ENTER

Prac-MARENG
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.