A+ A A-

Pravilo 33 (Oprema za zvočne signale)

(a) Plovilo, dolžine 12 m ali več, mora imeti piščalko, plovilo, dolžine 20 m ali več, mora imeti tudi zvon, plovilo, dolžine 100 m ali več, pa mora imeti tudi gong, katerega tona in zvoka ni mogoče zamenjati s tonom in zvokom zvona. Piščalka, zvon in gong morajo biti v skladu s specifikacijo, navedeno v Aneksu III k tem Pravilom. Zvon ali gong, ali oba, se lahko nadomesti z drugo opremo, ki lahko oddaja zvok enakih odgovarjajočih zvočnih značilnosti, pod pogojem, da je zahtevane zvočne signale vselej mogoče oddajati tudi ročno.

(b) Plovilu, dolžine manj kot 12 m, ni treba imeti naprav za zvočno signalizacijo, predpisanih v odstavku (a) tega pravila, vendar mora v tem primeru imeti kakšno drugo sredstvo za oddajanje učinkovitega zvočnega signala.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Improve your Maritime English, assess your level of knowledge and obtain a completion certificate
for free!
ENTER

Prac-MARENG
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.