A+ A A-

Kural 33 (Ses işaretleri için aletler)

(a) Boylan 12 metre veya daha uzun olan teknede bir düdük ve bir kampana ve boyu 100 metre veya daha uzun olan teknede bunlara ek olarak bir gong bulunacak ve bu gongun tonu ve sesi kampananınki ile kanştırılmayacak şekilde olacaktır. Düdük, kampana ve gong bu kuralların III sayılı Ek'indeki niteliklerine uyacaktır. Belirtilen ses işaretlerinin elle verilmesine her zaman olanak bulunması şartıyla, kampana veya gong veya her ikisinin yerine aynı ses niteliğine sahip olan diğer bir alet konulabilir.

(b) Boylan 12 metreden daha kısa olan tekneler bu kuralın (a) paragrafında belirtilen ses ile işaret veren aletleri taşıma zorunluğunda olmayacaklardır. Böyle bir aleti bulunmayan bir teknede yeterli ses işareti verebilecek başka bir alet bulundurulacaktır.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Improve your Maritime English, assess your level of knowledge and obtain a completion certificate
for free!
ENTER

Prac-MARENG

Bu proje Avrupa Komisyonu mali desteği ile finanse edilmiştir. Bu yayım sadece yazarın görüşlerini yansıtmaktadır. Komisyon hiçbir şekilde buradaki bilginin /enformasyonun kullanımından sorumlu tutulamaz.