A+ A A-

Правило 35 (Звукови сигнали при ограничена видимост)

В райони с ограничена видимост или близко до такива райони през деня или през нощта сигналите, предписани от това правило, трябва да се използват, както следва:

(а) Кораб с механичен двигател, който се движи относно водата, трябва да подава през интервал не по-голям от 2 min, един продължителен звук.

(b) Кораб с механичен двигател на ход, който е спрял и не се движи относно водата, трябва да подава през интервал не по-голям от 2 min два продължителни звука с интервал между тях около 2 s.

(c) Кораб без управление, кораб, ограничен в способността си да маневрира, кораб, ограничен от своето газене, ветроходен кораб, кораб, зает с риболов, и кораб, който влачи или тласка друг кораб, трябва вместо сигналите, предписани от параграф (а) или (b) на това правило, да подава през интервали не по-големи от 2 min три последователни звука, а именно - един продължителен и два къси звука.

(d) Кораб, зает с риболов, когато е на котва, и кораб, ограничен в способността си да маневрира, когато изпълнява дейността си на котва, трябва вместо сигналите, предписани от параграф (g) на това правило, да подава сигнала, предписан от параграф (с) на това правило.

(e) Влачен кораб или последният от няколко влачени кораба, ако има екипаж, трябва да подава през интервали не по-големи от 2 min четири последователни звука, а именно - един продължителен и три къси звука. По възможност този сигнал трябва да бъде подаван незабавно след сигнала, подаден от влекача.

(f) Когато тласкащият и тласканият кораб са свързани твърдо в едно цяло, те трябва да се считат като един кораб с механичен двигател и да подават сигналите, предписани в параграф (а) или (b) на това правило.

(g) Кораб на котва е длъжен през интервали не по-големи от 1 min да подава чести удари с камбана в продължение на около 5 s. На кораб с дължина 100 m или повече сигналът с камбаната трябва да се подава в носовата част на кораба и незабавно след него - в кърмовата част със често биене на гонг в продължение на около 5 s. Кораб на котва може допълнително да подава със свирка три последователни звука, а именно - един къс, един продължителен и един къс звук, за да предупреди приближаващи се кораби за местоположението си и да предотврати възможността за сблъскване.

(h) Заседнал кораб трябва да подава звуков сигнал с камбана и ако се изисква, с гонг съгласно параграф (g) на това правило и допълнително три ясно различими удара с камбана непосредствено преди и след всяко нейно учестено биене. Заседнал кораб може допълнително да подава и съответен сигнал със свирка.

(i) Кораб с дължина 12 m или повече, но по-малко от 20 m не е длъжен да подава звука с камбана, предписан в параграфи (g) и (h) на това правило. Независимо от това, когато не подава тези сигнали, той трябва да подава друг ефективен звуков сигнал през интервали не по-големи от 2 min.

(j) Кораб с дължина, по-малка от 12 m, не е длъжен да подава посочените сигнали, но когато не ги подава, той трябва да подава друг ефективен звуков сигнал през интервали не по-големи от 2 min.

(k) Кораб, който изпълнява пилотски задължения, в допълнение на сигналите, предписани от параграфи (а), (b) или (g) на това правило, може да подава опознавателен сигнал, състоящ се от четири къси звука.

Scenarios for Rule 35 (Sound signals in restricted visibility)

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Improve your Maritime English, assess your level of knowledge and obtain a completion certificate
for free!
ENTER

Prac-MARENG
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.