A+ A A-

Цели на проекта

Международните правила за предпазване от сблъскване на море от 1972 г. (МППСМ) включват комплекс от правила, които навигационните офицери да следват, за да се избегнат сблъсъци по вода. Това е една от най-важните международни Конвенции, която всички морски офицери трябва да разбират и да са способни да прилагат в реални ситуации. Въпреки това, съдебната практика, както е посочено в докладите на MARS и MAIB, свидетелства за неправилно разбиране и прилагане на много от основните принципи на МППСМ. Честа практика е и използването на УКВ радиостанцията, което не е записано в МППСМ. Скорошните проучвания на C4FF относно МППСМ показват, че почти 50% от морските лица по света омаловажават МППСМ по море, когато предприемат действия за предотвратяване на сблъсъци. С цел да се запази безопасността е важно морските лица да са усвоили изцяло МППСМ и тяхното приложение.

Нов важен и престижен проект, наречен ACTs, финансиран от Европейския съюз, ще се заеме с въпроса чрез изследване на текущите проблеми в приложението на МППСМ. Партньорите по проекта ще разработят нов онлайн курс, правейки МППСМ по-опростен и лесно усвоим. Консорциумът е съставен от значими европейски образователни и квалифициращи морски организации, които се стремят към намаляване броя на сблъсъците и увеличаване безопасността по море.

Конкретни цели на проекта:

  • Определяне а пропуските и недостатъците при изучаването на правилата в МППСМ в курсовете провеждани за това чрез провеждане на анкети и обсъждане на резултатите в работни срещи с морски специалисти от различните области;
  • Тълкуване и превеждане на правилата в МППСМ
  • Изучаване и анимиране на сблъсъците и близките разминавания в акваторията на всяка партньорска страна, които да се включат и разширят материалите в курса по МППСМ, с което да се подобри разбирането при прилагането на правилата от морските лица.
  • Разработване на иновативна платформа за електроннпо подпомагано обучение и оценяване..

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Improve your Maritime English, assess your level of knowledge and obtain a completion certificate
for free!
ENTER

Prac-MARENG
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.