A+ A A-

Cilji projekta

Mednarodni predpisi za preprečevanje trčenj na morju iz leta 1972 (COLREGs) predstavljajo seznam pravil, ki jih morajo za izogibanje trčenju na morju upoštevati vsi pomorščaki. Ta konvencija je ena izmed najpomembnejših mednarodnih konvencij, katero morajo dobro poznati vsi pomorpčaki, da lahko pravilno ukrepajo v dejanskih situacijah na morju. Toda iz raziskav in objavljenih poročil organov MARS in MAIB je razvidno, da mnogi temeljna načela COLREGs pravil razumejo napačno in zato jih tudi napačno izvajajo. Prav tako se običajno v praksi uporablja VHF radio, kar pa v COLREGs pravilih ni predvideno. V zadnji raziskavi s področja COLREGs pravil je C4FF ugotovil, da skoraj 50% pomorščakov po celem svetu ne upošteva COLREGs pravil pri izogibanju trčenju na morju. Če želimo, da bi bil pomorski promet varnejši, je bistvenega pomena, da pomorščaki pravilno razumejo COLREGs pravila in jih seveda tudi izvajajo v praksi.

Projekt ACTs (Avoiding Collisions aT Sea), ki ga financira EU, se bo temeljito posvetil temu problemu. V okviru projektnega partnerstva bomo razvili spletni tečaj, s pomočjo katerega bodo COLREGs pravila enostavnejša in lažje razumljiva. Konzorcij partnerjev na projektu ACTs sestavljajo organizacije s področja pomorskega izobraževanja, ki želijo izboljšati varnost na morju in zmanjšati število trčenj.

V okviru projekta ACTs bodo opravljene naslednje naloge:

  • Prepoznavanje vrzeli v znanju in pomanjkljivosti pri uporabi COLREGs pravil s pomočjo anket in delavnic.
  • Interpretacija in prevajanje pravil.
  • Preučevanje scenarijev trčenj in skorajšnjih trčenj na morju v vsaki partnerski državi, na osnovi tega bodo izdelana učna gradiva in videovsebine z namenom boljšega razumevanja in uporabe COLREGs pravil.
  • Razvoj inovativne spletne platforme namenjene e-učenju in e-ocenjevanju. .

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Improve your Maritime English, assess your level of knowledge and obtain a completion certificate
for free!
ENTER

Prac-MARENG
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.