A+ A A-

Pravilo 25 (Jadrnice, ko plujejo, in plovila na vesla)

(a) Jadrnica, ko pluje, mora imeti:

(i) bočni luči;

(i) krmno luč.

(b) Jadrnica, dolžine manj kot 20 m, ima lahko luči, predpisane v odstavku (a) tega pravila, kombinirane v eni svetilki, postavljeni na vrhu ali blizu vrha jambora, kjer je najbolj vidna.

(c) Jadrnica ima lahko, ko pluje, poleg luči, ki so predpisane v odstavku (a) tega pravila, na vrhu ali blizu vrha jambora, kjer so luči najbolj vidne, dve krožni luči, postavljeni navpično ena nad drugo, zgornjo rdečo in spodnjo zeleno. Teh dveh luči ni dovoljeno imeti v kombinaciji s kombinirano svetilko, ki je dovoljena v odstavku (b) tega pravila.

(d)

(i) Jadrnica, dolžine manj kot 7 m, mora imeti luči, predpisane v odstavku (a) ali (b) tega pravila, če je le izvedljivo. V nasprotnem primeru mora imeti pripravljeno električno ročno svetilko ali prižgano svetilko z belo svetlobo, ki jo mora uporabiti pravočasno, da se izogne trčenju.

(ii) Plovilo na vesla ima lahko luči, ki so v tem pravilu predpisane za jadrnice, če teh nima, pa mora imeti pripravljeno električno ročno svetilko ali prižgano svetilko z belo svetlobo, ki jo mora uporabiti pravočasno, da se izogne trčenju.

(e) Plovilo, ki pluje na jadra in hkrati na stroj, mora imeti na prednjem koncu na najvidnejšem mestu znamenje v obliki stožca z vrhom obrnjenim navzdol.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Improve your Maritime English, assess your level of knowledge and obtain a completion certificate
for free!
ENTER

Prac-MARENG
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.