A+ A A-

Правило 26 (Риболовни кораби)

(a) Кораб, зает с риболов, когато е на ход или на котва, трябва да показва светлините и знаците, предписани от това правило.

(b) Кораб, зает с тралене, което означава влачене във водата на мрежа или други риболовни прибори, трябва да показва:

(I) две кръгововидими светлини, разположени във вертикална линия, от които горната е зелена, а долната - бяла, или знак, състоящ се от два конуса, съединени с върховете си и разположени във вертикална линия един над друг;

(II) топова светлина, разположена зад и по-високо от зелената кръгововидима светлина; кораб с дължина, по-малка от 50 m, не е длъжен, но може да показва такава светлина;

(III) когато корабът се движи относно водата в допълнение към светлините, предписани от този параграф, трябва да показва бордовите и кърмовата си светлина.

(c) Кораб, зает с риболов, с изключение на корабите, заети с тралене, трябва да показва:

(I) две кръгововидими светлини, разположени във вертикална линия, от които горната е червена, а долната - бяла, или знак, състоящ се от два конуса, съединени с върховете си и разположени във вертикална линия един над друг;

(II) когато риболовните прибори се разпростират на повече от 150 m хоризонтално от кораба, от страната на риболовните прибори се показва бяла кръгововидима светлина или конус с върха нагоре;

(III) когато корабът се движи относно водата, в допълнение към светлините, предписани от този параграф, трябва да показва бордовите и кърмовата си светлина.

(d) Кораб, зает с риболов в близост на други кораби, заети с риболов, показва допълнителните сигнали, описани в приложение II.

(e) Кораб, който не е зает с риболов, не трябва да показва светлините или знаците, предписани от това правило. Той е длъжен да показва само светлините и знаците, предписани за кораб, съответстващ на неговата дължина.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Improve your Maritime English, assess your level of knowledge and obtain a completion certificate
for free!
ENTER

Prac-MARENG
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.