A+ A A-

Pravilo 27 (Plovila, nesposobna za manevriranje, in plovila z omejeno sposobnostjo manevriranja)

(a) Plovilo, nesposobno za manevriranje, mora imeti:

(i) dve rdeči krožni luči, postavljeni navpično ena nad drugo na najvidnejšem mestu;

(ii) dve krogli ali dve podobni znamenji, postavljeni navpično eno nad drugim na najvidnejšem mestu;

(iii) ko se premika po vodi, poleg luči, predpisanih v tem odstavku, še bočni luči in krmno luč.

(b) Plovilo z omejeno sposobnostjo manevriranja, razen plovila, ki odstranjuje mine, mora imeti:

(i) tri krožne luči, postavljene navpično druga nad drugo na najvidnejšem mestu; zgornja in spodnja luč morata biti rdeči, srednja pa bela;

(ii) tri znamenja, postavljena navpično drugo nad drugim na najvidnejšem mestu; zgornje in spodnje znamenje morata imeti obliko krogle, srednje pa obliko dvojnega stožca;

(iii) ko se premika po vodi, poleg luči, predpisanih v točki (i) tega odstavka, še jamborno luč ali luči, bočni luči in krmno luč;

(iv) ko je zasidrano, poleg luči ali znamenj iz točke (i) in (ii) tega odstavka, še luči ali znamenja predpisana v Pravilu 30.

(c) Plovilo na mehanski pogon, ki vleče in ima skupaj z vlečenim plovilom zelo omejeno sposobnost spremembe smeri, mora imeti poleg luči ali znamenj, predpisanih v odstavku (a) Pravila 24, tudi luči ali znamenja, predpisana v točkah (i) in (ii) odstavka (b) tega pravila.

(d) Plovilo, ki izkopava ali opravlja podvodna dela, mora imeti, kadar ima omejeno sposobnost manevriranja, luči in znamenja, predpisana v točkah (i), (ii) in (iii) odstavka (b) tega pravila; če obstaja še ovira, mora imeti še:

(i) dve rdeči krožni luči ali dve krogli, postavljeni navpično ena nad drugo, tako da označujeta stran, na kateri je ovira;

(ii) dve zeleni krožni luči ali dva dvojna stožca, postavljena navpično eden nad drugim, tako da označujeta stran, po kateri gre lahko mimo drugo plovilo;

(iii) ko je zasidrano, luči ali znamenja, predpisana v tem odstavku, namesto luči in znamenj, ki so predpisana v Pravilu 30.

(e) Kadarkoli plovilo, ki je vključeno v potapljaška opravila, zaradi svoje velikosti ne more postaviti vseh luči in znamenj, ki so predpisana v odstavku (d) tega pravila, mora imeti:

(i) tri krožne luči, postavljene navpično druga nad drugo na najvidnejšem mestu; zgornja in spodnja luč morata biti rdeči, srednja pa bela;

(ii) zastavo "A" Mednarodnega signalnega kodeksa, v togi izvedbi, visoko najmanj 1 m, pri čemer mora biti vidna z vseh strani.

(f) Plovilo, ki odstranjuje mine, mora imeti poleg luči za plovila na mehanski pogon, predpisanih v Pravilu 23, ali poleg luči in znamenj za zasidrana plovila, predpisanih v Pravilu 30, kadar je primerno, še tri zelene krožne luči ali tri krogle. Ena od teh luči ali znamenj mora biti blizu vrha prednjega jambora, drugi dve pa na koncih njegovega križa. Te luči ali znamenja opozarjajo na nevarnost približevanja plovilu, ki odstranjuje mine, na manj kot 1000 m.

(g) Plovilom, dolžine manj kot 12 m, razen če niso vključena v potapljaška opravila, ni treba uporabljati luči in znamenj, predpisanih v tem pravilu.

(h) Signali, predpisani v tem pravilu, niso signali plovil v stiski ali plovil, ki potrebujejo pomoč. Ti signali so navedeni v Aneksu IV k tem Pravilom.

Scenariji za Pravilo 27 (Plovila, nesposobna za manevriranje, in plovila z omejeno sposobnostjo manevriranja)

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Improve your Maritime English, assess your level of knowledge and obtain a completion certificate
for free!
ENTER

Prac-MARENG
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.