A+ A A-

Pravilo 34 (Signali za manever in opozorilni signali)

(a) Kadar plovili vidita druga drugo, mora plovilo na mehanski pogon, ko pluje in manevrira tako, kot je dovoljeno ali predpisano s temi Pravili, nakazati svoj manever z naslednjimi signali piščalke:

- z enim kratkim piskom, kar pomeni "zavijam na desno";

- z dvema kratkima piskoma, kar pomeni "zavijam na levo";

- s tremi kratkimi piski, kar pomeni "vozim vzvratno".

(b) Katerokoli plovilo lahko signale, predpisane v odstavku (a) tega pravila, dopolni s svetlobnimi signali, katere po potrebi ponavlja, vse dokler ne opravi manevra:

(i) ti svetlobni signali imajo naslednji pomen:

- en blisk pomeni "zavijam na desno";

- dva bliska pomenita "zavijam na levo";

- trije bliski pomenijo "vozim vzvratno";

(ii) vsak blisk mora trajati približno eno sekundo, časovni presledek med bliski mora prav tako trajati približno eno sekundo, medtem ko presledek med zaporednimi signali ne sme biti krajši od desetih sekund;

(iii) luč, ki se uporablja za te signale, če je vgrajena, mora biti bela krožna luč, vidna z oddaljenosti najmanj 5 milj, ter mora biti v skladu z določbami Aneksa I k tem Pravilom.

(c) Kadar plovili vidita druga drugo v ozkem kanalu ali na plovni poti:

(i) mora plovilo, ki namerava prehiteti drugo plovilo v skladu s točko (i) odstavka (e) Pravila 9, nakazati s piščalko svoj namen z naslednjima signaloma:

- z dvema dolgima piskoma, ki jima sledi en kratek pisk, kar pomeni "nameravam vas prehiteti po vaši desni strani";

- z dvema dolgima piskoma, ki jima sledita dva kratka piska, kar pomeni "nameravam vas prehiteti po vaši levi strani".

(ii) prehitevano plovilo, ki ravna v skladu s točko (i) odstavka (e) Pravila 9, mora s piščalko nakazati svoje strinjanje s prehitevanjem z naslednjim signalom:

- en dolg, en kratek, en dolg in en kratek pisk, v tem zaporedju.

(d) Kadar se plovili, ki vidita druga drugo, približujeta in iz kakršnegakoli razloga eno izmed njiju ne razume namena ali ravnanja drugega plovila oziroma dvomi, da je drugo plovilo izvedlo vse ukrepe, potrebne za izognitev trčenju, mora svoj dvom nemudoma nakazati z najmanj petimi kratkimi in hitrimi piski s piščalko. Ta signal lahko dopolni s svetlobnim signalom najmanj petih kratkih in hitrih bliskov.

(e) Plovilo, ki se približuje ovinku ali območju kanala ali plovne poti, kjer bi lahko ovire zakrivale druga plovila, se mora oglasiti z enim dolgim piskom. Približujoče se plovilo, ki je za ovinkom oziroma ga zakriva ovira in je slišalo ta signal, mora odgovoriti z enim dolgim piskom.

(f) Če so piščalke na plovilu vgrajene na medsebojni razdalji več kot 100 m, se mora za oddajanje zvočnih signalov za manever in opozorilnih signalov uporabljati samo ena piščalka.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Improve your Maritime English, assess your level of knowledge and obtain a completion certificate
for free!
ENTER

Prac-MARENG
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.