A+ A A-

Pravilo 38 (Izjeme)

Za katerokoli plovilo (ali klaso plovil), pod pogojem, da ustreza uredbam Konvencije o mednarodnih pravilih za izogibanje trčenju na morju iz leta 1960, katerega gredelj je že bil izdelan oziroma je v ustrezni gradbeni fazi pred začetkom veljavnosti teh Pravil, veljajo naslednje izjeme glede začetka veljavnosti teh Pravil:

(a) Vgradnja luči v dosegu, predpisanem v Pravilu 22, do štirih let po datumu začetka veljavnosti teh Pravil.

(b) Vgradnja luči s specifikacijo barv, predpisanih v Poglavju 7 Aneksa I k tem Pravilom, do štirih let po datumu začetka veljavnosti teh Pravil.

(c) Prerazporeditev luči zaradi spremembe angleških mer v metrične in zaokroževanja mer, stalna izjema.

(d)

(i) Prerazporeditev jambornih luči na plovilu, dolžine manj kot 150 m, zaradi predpisov v odstavku (a) Poglavja 3 Aneksa I k tem Pravilom, stalna izjema.

(ii) Prerazporeditev jambornih luči na plovilu, dolžine 150 m ali več, zaradi predpisov v odstavku (a) Poglavja 3 Aneksa I k tem Pravilom, do devet let po datumu začetka veljavnosti teh Pravil.

(e) Prerazporeditev jambornih luči zaradi predpisov v odstavku (b) Poglavja 2 Aneksa I k tem Pravilom, do devet let po datumu začetka veljavnosti teh Pravil.

(f) Prerazporeditev bočnih luči zaradi predpisov v odstavku (g) Poglavja 2 in odstavku (b) Poglavja 3 Aneksa I k tem Pravilom, do devet let po datumu začetka veljavnosti teh Pravil.

(g) Določila glede opreme za zvočne signale, predpisane v Aneksu III k tem Pravilom, do devet let po datumu začetka veljavnosti teh Pravil.

(h) Prerazporeditev krožnih luči zaradi predpisov v odstavku (b) Poglavja 9 Aneksa I k tem Pravilom, stalna izjema.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Improve your Maritime English, assess your level of knowledge and obtain a completion certificate
for free!
ENTER

Prac-MARENG
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.