A+ A A-

Kural 38 (İstisnalar)

1960 Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Kurallan gereklerine uyması şartıyla, bu Kuralların yürürlüğe girdiği tarihte omurgası atılmış olan veya inşa durumu buna benzer bir halde bulunan bir tekne (veya bir sınıf tekneler) aşağıda yazılı olduğu şekilde bu kurallara uymaktan istisna edilebilirler.

(a) Bu tüzüğün yürürlüğe gireceği tarihten sonra geçecek dört yıl sonuna kadar 22 nci Kuralda belirtilen mesafeleriyle beraber belirtilen fenerlerin yerlerine konulmasmdan,

(b) Bu tüzüğün yürürlüğe gireceği tarihten sonra geçecek dört yıl sonuna kadar, Bu tüzüğün 1 sayılı Ek'inin 7 nci kısmında renk nitelikleri belirtilen fenerlerin yerlerine konulmasından,

(c) İngiliz Kraliyet sisteminden metrik birim sistemine dönülmesi ve ölçü rakamlarını, yuvarlak bir hale getirilmesi sonucu olarak, fenerlerin yeniden yerleştirilmesinden sürekli,

(d)

(i) Bu tüzüğün Ek 1 3(a) kısmında belirtilenlerin sonucu olarak boylan 150 metreden daha kısa olan teknelerin siiyon fenerlerinin yeniden yerleştirilmesinden sürekli,

(ii) Bu tüzüğün yürürlüğe gireceği tarihten sonra geçecek 9 yıl sonuna kadar bu tüzüğün I. Ek'inin 3(a) kısmında belirtilenlerin sonucu olarak boylan 150 metre veya daha uzun olan teknelerin silyon fenerlerinin yeniden yerleştirilmesinden.

(e) Bu tüzüğün yürürlüğe gireceği tarihten sonra geçecek 9 yıl sonuna kadar bu Tüzüğün I.'inci Ek, 2(b) önerileri sonucu olarak silyon fenerlerinin yeniden yerleştirilmesinden,

(f) Bu tüziiğün yürürlüğe girecekleri tarihten sonra geçecek 9 yıl sonuna kadar I'inci Ek Kısım 2(g) ve 3(b) de belirtilenlerin sonucu olarak borda fenerlerinin yeniden yerleştirilmesinden,

(g) Bu tüzüğün yürürlüğe gırecekleri tarihten sonra geçecek 9 yıl sonuna kadar III. Ek'te belirtilen ses işareti aletleri için konulan hükümlerden istisnalar yapılabilir.

(h) Bu tüzüğün Ek I, Kısım 9(b) de belirtilen her yönden görünür fenerlerin tekrar yerleştirilmesi sürekli istisna yapılabilir.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Improve your Maritime English, assess your level of knowledge and obtain a completion certificate
for free!
ENTER

Prac-MARENG

Bu proje Avrupa Komisyonu mali desteği ile finanse edilmiştir. Bu yayım sadece yazarın görüşlerini yansıtmaktadır. Komisyon hiçbir şekilde buradaki bilginin /enformasyonun kullanımından sorumlu tutulamaz.