A+ A A-

Pravilo 30 (Usidreni i nasukani brodovi)

a) Usidreni brod mora na mjestu gdje se najbolje može vidjeti isticati:

i. na prednjem dijelu, jedno bijelo svjetlo vidljivo sa svih strana obzorja ili jednu kuglu;

ii. na krmi ili blizu krme i na nižoj visini od svjetla propisanog pododredbom (i), bijelo svjetlo vidljivo sa svih strana obzorja.

b) Brod kraći od 50 m duljine može, umjesto svjetala propisanih odredbom (a) ovog Pravila, isticati jedno bijelo svjetlo vidljivo sa svih strana obzorja i postavljeno na mjestu gdje se najbolje može vidjeti.

c) Usidreni brod može, a ako je dugačak 100 m ili više mora, također upotrijebiti radna ili druga odgovarajuća svjetla za rasvjetu svojih paluba.

d) Nasukani brod mora isticati svjetla propisana odredbom (a) ili (b) ovog Pravila, i osim toga na mjestu gdje se najbolje mogu vidjeti istaknuti:

i. dva crvena svjetla vidljiva sa svih strana obzorja, postavljena u okomici jedno povrh drugoga;

ii. tri kugle postavljene u okomici jedna povrh druge.

e) Brod kraći od 7 m duljine, kad je usidren, a da to nije u uskom kanalu ili blizu uskog kanala, plovnog puta ili sidrišta ili blizu područja gdje drugi brodovi obično plove, nije obvezan isticati svjetla ili znak propisan odredbom (a) i (b) ovog Pravila.

f) Brod kraći od 12 m duljine, kada je nasukan, nije obavezan isticati svjetla ili znakove propisane u pododredbama (d)(i) i (ii) ovog Pravila.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Improve your Maritime English, assess your level of knowledge and obtain a completion certificate
for free!
ENTER

Prac-MARENG
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.