A+ A A-

Pravilo 6 (Varna hitrost)

Plovilo mora ves čas pluti z varno hitrostjo, da lahko s primernim in učinkovitim ravnanjem prepreči trčenje in da se glede na prevladujoče okoliščine in stanje lahko zaustavi na ustrezni oddaljenosti.

Pri določanju varne hitrosti je treba med drugim upoštevati naslednje okoliščine:

(a) Vsa plovila:

(i) stanje vidljivosti;

(ii) gostoto prometa, vključno s prometom plovil, ki ribarijo, in drugih plovil;

(iii) manevrske lastnosti plovil, upoštevajoč zlasti zaustavitveno pot in sposobnost obračanja plovila v prevladujočih okoliščinah;

(iv) ponoči luči v ozadju, kot so luči na obali ali odsev lastnih luči;

(v) vetrovne razmere, stanje morja in morskih tokov ter bližino nevarnosti za navigacijo;

(vi) ugrez plovila glede na razpoložljivo globino vode.

(b) Plovila z delujočim radarjem dodatno še:

(i) značilnosti, učinkovitost in omejitve radarske naprave;

(ii) omejitve zaradi uporabljenega merila radarja;

(iii) stanje morja, vremenske razmere in druge vire motenj, ki vplivajo na radarsko odkrivanje;

(iv) možnost, da radar ne zazna manjših plovil, ledu ali drugih plavajočih objektov na ustrezni razdalji;

(v) število, položaj in gibanje plovil, ki jih zazna radar;

(vi) natančnejšo oceno oddaljenosti plovil in drugih objektov v bližini, ki jo lahko pridobijo z uporabo radarja.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Improve your Maritime English, assess your level of knowledge and obtain a completion certificate
for free!
ENTER

Prac-MARENG
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.