A+ A A-

Правило 33 (Звукосигнални средства)

(а) Кораб с дължина 12 m или повече трябва да има свирка, кораб с дължина 20 m или повече в допълнение на свирката трябва да има и камбана, а кораб с дължина 100 m или повече допълнително трябва да бъде снабден с гонг, на който тонът и звукът не могат погрешно да се приемат за звук от камбаната. Свирката, камбаната и гонгът трябва да удовлетворяват изискванията, посочени в приложение III на тези правила. Камбаната или гонгът или и двете заедно могат да бъдат заменени с други уреди, които имат съответно същите звукови характеристики, при условие че винаги ще е възможно предписаните сигнали да се подават ръчно.

(b) Кораб с дължина, по-малка от 12 m, не е длъжен да има звукосигналните средства, предписани от параграф (а) на това правило, но ако няма такива, трябва да е снабден с някакви други средства за подаване на ефикасен звуков сигнал.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Improve your Maritime English, assess your level of knowledge and obtain a completion certificate
for free!
ENTER

Prac-MARENG
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.